Gå til hovedindhold

Sofie Linde om kvinder i mediebranchen: "Det er nogle voksne som har ansvaret for os når vi går på arbejde"

Af Lennart

Sofie Linde: “Det er nogle voksne som har ansvaret for os når vi går på arbejde”

Sofie Linde fortæller om nyt overgreb hun blev udsat for af magtfulde mediemænd

Længe ventet, siger værten på TV-kanalen DR.

Om en programserie på TV-kanalen Discovery+ der handler om krænkende adfærd på TV-kanalen TV2.

Og det er helt klart noget folk i mediebranchen har ventet på.

Deres egne interne personaleforhold bliver igen og igen gjort til det mest presserende og akutte samfundsanliggende.

Jeg har ikke set den serie på Discovery som værten refererer til, men vil kort forholde mig til selve Aftenshowet hvor to-tredjedele af tiden var sat af til emnet.

Der er to kvinder som gæster i studiet og to kvinder som værter.

Den krænkelse som Sofie Linde blev udsat for, den har der været fortalt om et utal af gange:

En fuld stodder bad hende til en julefrokost om et blowjob hvis ikke hun ville have ødelagt sin karriere. Hun afviste - og har siden haft en udmærket karriere.

Men Sofie Linde fortalte også om et andet overgreb. Det vender jeg tilbage til.

Den anden gæst var Anna Thygesen. Den krænkelse hun fortalte om, var en mellemleder på TV2 som på vej hjem fra en julefrokost på TV2 på fornærmelig vis havde kaldt Thygesen “for gammel”.

Det er bestemt også en uforskammethed. Men helt ærligt, nok ikke værre end andre af verdens små uretfærdigheder som tusindvis af drenge, piger, mænd og kvinder oplever hver eneste dag.

Men som medlem af medieklassen får Anna Thygesen mulighed for at fortælle om det og sætte fokus på det. Og den mulighed skal være hende vel undt.

Tilbage til Sofie Linde.

På et tidspunkt omtaler hun ledelsen på arbejdsplaser som “de voksne”. Ligesom hun indledte med at sige “det er nogle voksne som har ansvaret for os når vi går på arbejde”.

Man får lidt det indtryk at almindelige medarbejdere, måske især kvinder, i Sofie Lindes øjne slet ikke er voksne. At mediebranchen er en børnehave hvor “de voksne” - altså ledelsen - skal passe på børnene, de menige medarbejdere.

I øvrigt er en julefrokost i fritiden vel strengt taget ikke "på arbejdet", men der er åbenbart også nogle "voksne" som har ansvaret for børnene der (men hvorfor møder "børnene" overhovedet op til en julefrokost for voksne?)

Linde siger også at hun er "vokset op i mediebranchen", så på en eller anden måde mener Sofie Linde åbenbart ikke at man er voksen når andre mener man er voksen. Altså når man fylder 18 år. Hvornår man så er voksen i Lindes øjne, kunne egentligt være interessant at vide.

Når man siger sådan nogle ting, når man kalder voksne for børn på den måde, så må man forvente at der er nogen som er uenige.

Men det med uenighed kan jo i sig selv være krænkende.

Sofie Linde fortæller nemlig fra cirka 15 minutter inde i udsendelsen at hun blev udsat for et "nyt overgreb" af Medielogen med Jens Gaardbo som vært.

“Det er faktisk et nyt overgreb,” siger hun.

Det der egentligt skete, var at hendes måde at offentliggøre sin historie på blev debatteret i programmet Medielogen. Her kom forskellige synspunkter og tilgange frem, som det nu engang er konceptet med det program.

Men hvad sker der her?

Sofie Linde fortæller sin historie, men det er ikke nok.

Hun vil også gerne kunne kontrollere hvordan den bliver modtaget. At nogle modtager den anderledes end andre er en uundgåelig konsekvens af et åbent samfund som det danske.

Alternativet er Kina.

Det Linde ønsker, er - som jeg hører hende - en “samtaleform” hvor man i enhver situation tager alt hvad en kvinde kommer med af påstande i forbindelse med forhold på arbejdspladsen for den skinbarlige sandhed - og egentligt slet ikke spørger ind til evidens eller proportion.

Så Linde kræver ikke alene at blive beskyttet af “de voksne” på sin arbejdsplads.

Hun kræver også at blive beskyttet imod bestemte synspunkter i en debat om en historie hun selv er fremkommet med foran et stort publikum. For ellers er det “et nyt overgreb”.

Vi skal give plads til at hun kan fremlægge sin sag.

Det er alle enige i!

Men at vi alle skal forholde os til den på samme måde som hende selv, det er jeg ikke nødvendigvis enig i at man kan kræve - og jeg mener ikke det er en krænkelse at se tingene fra andre vinkler eller betone andre elementer.

Jeg mener ikke det er rimeligt at beskylde folk for overgreb fordi de mener noget andet eller ser ting i et andet perspektiv eller forholder sig anderledes til proportioner eller prioriteringer af sager i mediebilledet.

Hvis Linde kan bestemme ikke bare hvad hun selv fortæller, men også skal være dommer over hvordan folk må reagere på det, så havner vi et helt andet sted.

Det ser jeg simpelthen som en form for tyranni.

Hvis ikke man kan have vende de her ting, hvis man er tvunget til at forholde sig til dem på en bestemt måde, så er det tyranni.

Nu håber jeg ikke jeg har krænket Sofie Linde eller nogen anden, når jeg giver udtryk for at jeg mener at metoo i mediebranchen fylder forholdsvist for meget i forhold til andre væsentlige samfundsanliggender.

For det er nu engang min holdning.

Det er godt at de her ting kommer frem. Men det er ikke godt at det hele tiden overtager mediebilledet og fortrænger andre alvorlige emner fra sendefladen. Hvor mange har ikke et sted at sove i nat når frosten sætter ind? Hvor mange lever hver dag med kroniske og invaliderende smerter? Hvor mange børn vokser op uden far eller mor eller med misbrugende forældre?

Jeg håber heller ikke det er krænkende at jeg mener at der skal være plads til at stille spørgsmål også i den her form for metoo-sager. Alt andet mener jeg som sagt reelt ville være tyranni.

Men nu skal det ikke være uenighed det hele. For jeg deler også mange af Sofie Lindes synspunkter.

Så lad os slutte af med en enighed:

Linde slutter nemlig af med en rigtig god pointe.

Linde siger at vi skal være mere konkrete i kampen mod uacceptabel adfærd på arbejdspladsen, og det kan jeg sådan set kun give hende ret i. Så lad være med et rette anklagen imod mænd generelt, men sæt navn på de konkrete mænd i stedet.

Og bliv noget så konkret i tiltagene mod den seksualiserede kultur på arbejdspladserne. Det skrev jeg sådan set om allerede for længe siden.

Her mine bud på hvor man kan starte:

Fyring ved første flirt: 11 råd til afseksualisering af arbejdspladsen | Folkets Avis

Du kan se Linde og Thygesen fortælle om krænkelser her:

Aftenshowet: Sæson 2021 – Mød Sofie Linde og Anna Thygesen | DRTV

Læs mere her:

DR-mand forsøgte at true 18-årig til oralsex | Folkets Avis

Giv os nu det navn - Sofie Linde | Folkets Avis

Mediemøllen

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" og tendensen til at medier ukritisk hopper på en dagsorden