Satire og magtkritik siden 2013

Folkets Avis har brug for meget mere opbakning!

Politiken forsøgte at kvase Folkets Avis

Men den magtkritik, den bidende satire og ikke mindst den vedholdende kritik af de gamle medier som kun findes på Folkets Avis, er 100 procent afgørende for Danmarks fremtid og den oplyste og alsidige debat.

Støt her - lige nu

Auken om 40-årig journalist: En dum unge der vil mig det ondt

Af Lennart, 24. januar, 2022

I husker nok eventyret om Kejserens Nye Klæder.

En af de mange udødelige klassikere fra H.C. Andersens store skatkammer.

Her er der en "dum unge" som faktisk siger det som alle tænker.

Nemlig at Kejseren ikke har noget tøj på.

For nylig skrev journalisten Søren Villemoes om et interview med Margrete Auken, hvor hun udstillede sin egen noget vakkelvorne realitetssans - eller selvbillede om man vil.

Trods to læger som forældre og to tjenestefolk i barndomshjemmet, så mente Margrete Auken at hendes opvækst var under knappe økonomiske vilkår.

Men hvordan tror så ikke Auken at tjenestefolkene levede? Dem som arbejdede for hendes læge-forældre.

For slet ikke at tale om den klasse under tyendet som slet ikke havde noget arbejde. Hvordan var ikke deres tilværelse sammenlignet med hendes egen?

Der var skam knaphed dengang - også i Danmark. Den blev bare oplevet helt andre steder - langt fra lægehjemmet hvor Auken boede.

Så Søren Villemoes gjorde egentligt bare sit arbejde.

Han viste at en politiker med meget magt via sit virke i EU-parlamentet faktisk ikke havde det store begreb om den virkelighed hun regulerer fra Bruxelles.

Af navn er hun nok socialist. Men hendes forståelse for andre klasser end sin egen, virker noget teoretisk.

Man kan endda hævde at Villemoes faktisk gjorde Auken en tjeneste. Ved at pege på problemet med Aukens opfattelse, så gav han også hende en ekstra mulighed for at se på det selv med friske øjne og genoverveje.

Og sætte sig ind i de vilkår som de reelt fattige levede under, og dermed også få noget perspektiv på sin selvopfattelse.

Men i stedet for at tage chancen og revurdere sin position, så angriber Auken Villemoes.

Jeg synes, han er en dum unge, der bare vil mig det ondt. Hans uddrag er taget ud af en større sammenhæng, der handler om så meget andet, siger hun til Ekstra Bladet.

Vred Auken: - Han er en dum unge – Ekstra Bladet

Det er muligt at Villemoes er en "dum unge", men så er det i samme forstand som knægten i Kejserens nye klæder. Og det egentligt dumme er da at lukke kritik ned på den måde som Auken gør her.

Margrete Auken har gennem sin magtfulde position som EU-parlamentariker stor magt over andre mennesker. Jeg tvivler ikke på hendes gode hensigter omkring klima og miljø. Men hun har ikke noget begreb om den materielle virkelighed som gælder i bunden af samfundet eller lidt over.

Når mennesker har magt over andres virkelighed, så er det kun helt på sin plads at være på vagt overfor disse magtmenneskers realitetssans. Har de føling med dem de regerer over?

Det virker ikke som om Margrete Auken evner selvkritik eller er villig til at justere sin selvopfattelse efter de faktiske forhold. Og andre som kommer med kritik, bliver fejet af banen som dumme unger der vil hende det ondt.

Med to læger som forældre er Margrete sikkert godt begavet. Men man kan altid lære noget nyt og udvide sin horisont - hvis man vil.

Vi andre må så spørge os selv hvor udbredt manglen på realitetssans er nede i EU.

Se evt også:

Margrete Aukens hårde opvækst i underklassen: Vi fik kun blødkogt æg en gang om ugen | Folkets Avis

Mediemøllen

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" - kritik af tendensen til at mange medier ukritisk hopper på en dagsorden

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her