Mediemøllen

Kritik af medier og den medieskabte "virkelighed" - kritik af tendensen til at mange medier ukritisk hopper på en dagsorden

Folkestyret i Danmark fungerer bedst under en borgerlig regering

Lidt groft kan man sige at demokratiet fungerer bedst med en borgerlig regering
Skrevet af Lennart Kiil

Hvornår arbejder journalister mest ihærdigt?

Når de skal afdække modstandernes fejl.

Eftersom langt hovedparten af danske journalister er venstreorienterede ( Kan pressen udfylde sin rolle som demokratiets vagthund hvis alle journalister er venstreorienterede? | Folkets Avis ), så bliver der arbejdet mere intenst med magtkritik når en borgerlig regering har magten.

Hvis journalisterne arbejder mere intensivt med magtkritik når deres politiske modstandere er ved magten, så er det for så vidt fint nok.

Så længe der så også er nogle andre journalister som arbejder intensivt når det er førstnævnte journalisters foretrukne politikere som overtager magten.

Der skal jo gerne være en ligeså ihærdig indsats for at afsløre magtmisbrug når landet har en rød regering som når landet har en blå.

Og sådan er det desværre ikke i dag.

Derfor kan man faktisk sige at demokratiet i Danmark - i forhold til pressens rolle som vagthund - fungerer bedst når vi har en borgerlig regering, for det er her at journalisterne generelt set anstrenger sig mest for at afsløre forskellige former for problemer.

Når vi så i stedet har en socialistisk regering, så slapper journalisterne lidt mere af i forhold til at gå hårdt til magten og flytter fokus over på nogle andre ting.