Stemningen skiftede i Statsministerens åbningstale

Af Lennart, 5. oktober, 2022
Media
Image
Mette Frederiksen, fotograf Steen Brogaard
licens

Foto: Steen Brogaard

Jeg bruger det her som en øvelse i statstik-programmeringssproget R, som jeg er ved at lære. Journalister mangler generelt forståelse for data og tal. Det mener jeg, og så må jeg jo selv gå foran og lære lidt om den slags.

Først skal jeg bruge nogle pakker. Jeg har allerede installeret dem, så jeg kan nøjes med at “loade” dem.

Aktiver nødvendige pakker og sæt encoding utf-8:

library(tidyverse)
library(tidytext)
library(rvest)
library(Sentida)
Sys.setlocale(category = "LC_ALL", locale = "UTF-8")
[1] "da_DK.UTF-8/UTF-8/da_DK.UTF-8/C/da_DK.UTF-8/da_DK.UTF-8"

Med disse pakker kan jeg hente og analysere tekster for stemning.

Sentida er lavet af Lars Kjartan Bacher Svendsen, Jacob Aarup Dalsgaard, Gustav Aarup Lauridsen. Så tak for det.

Hent statsministerens åbningstale som tekstafsnit og gem den som en “data frame”.

tekstafsnit <- read_html("https://www.stm.dk/statsministeren/taler/statsminister-mette-frederiksens-tale-ved-folketingets-aabning-4-oktober-2022/") %>%
 html_nodes("article>p") %>%
 html_text() %>%
 as_data_frame()

Analyser sentiment i afsnit og beregn gennemsnit og andre nøgletal

# sentiment 
afsnitsentiment <- tekstafsnit
afsnitsentiment$ssc <- apply(afsnitsentiment, 1, sentida)
summary(afsnitsentiment$ssc)
  Min. 1st Qu.  Median   Mean 3rd Qu.   Max. 
-12.0000 -0.6667  0.6667  0.8645  2.6667 19.3500 

Så nogle ret kraftige udsving, men i gennemsnit positiv.

Se på talens sentimentforløb som graf, med en ret tendenslinje.

plot(seq(nrow(afsnitsentiment)), afsnitsentiment$ssc)
abline(lm(afsnitsentiment$ssc ~ seq(nrow(afsnitsentiment))))

Man fornemmer at talen sluttet positivt, og der er en svag udvikling i positiv retning hen over talen, men der skal nok glattes lidt ud på data punkter for at se flere mønstre i det.

Så lad os prøve det:

qplot(seq(nrow(afsnitsentiment)),afsnitsentiment$ssc, 
   geom='smooth', span =0.5,
   main = "Sentiment i statsministerens åbningstale",
   xlab = "Afsnit",
   ylab = "Stemning",
   )

Ja, det ligner en klassisk pædagogsandwich.

Sektion

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her