Elitens giftige løgne skaber splid mellem arbejdere

Af Lennart, 23. november, 2022

Tænk at lyve overfor kvinder og forsøge at overbevise dem om at de bliver snydt i løn fordi de er kvinder, når det ikke er tilfældet.

Det er da dårlig stil at lyve for folk og gøre dem utilfredse ved at manipulere dem med løgn og latin.

Ikke desto mindre er det præcist hvad flere store fagforeninger gør her i Danmark.

Igen og igen kører man kampagner hvor man spreder et budskab om at mænd i Danmark bliver favoriseret på bekostning af kvinder i forhold til lønindtægt.

Påstanden lyder at kvinder får en løn der er en to-cifret procentandel lavere end mænds fordi de er kvinder.

Det er jo en tåbelig påstand uden nogen som helst forankring i virkeligheden. De jobs som almindelige mennesker har, har en løn-ligning hvor køn ikke indgår som parameter.

Det ville i øvrigt være ulovligt hvis man gav forskellige løn på baggrund af køn. Og sådan har det været i rigtigt mange år.

Det betyder at mænd og kvinder i samme stilling med samme anciennitet også får den samme løn. Sådan er det i alle de overenskomstomfattede jobs, som man må antage at fagforeningerne er glade for.

Hvorfor skaber fagforeningerne så splid mellem mandlige og kvindelige kolleger med falske påstande om lønforskelle som ikke eksisterer for langt hovedparten af alle jobtyper i Danmark? Og ikke eksisterer på de former for jobs som fagforeningerne omfatter?

Jeg skal ikke ikke sige hvorfor fagforeningerne år efter år forsøger at skabe splid blandt deres medlemmer eller ressentiment hos kvinder ved at skabe en forkert opfattelse af at mænd bliver favoriseret i kraft af deres køn.

Men jeg kan sige med sikkerhed at den form for manipulation og fordrejning som fagforeningerne gør sig skyldige i med misinformationskampagner som #kvindernessidstearbejdsdag, ikke løser nogen problemer for hverken kvinder eller mænd.

I toppen af samfundet er der en del lønninger som ikke er samme grad som for almindelige jobs i de store lønmodtagergrupper, er afgjort ved overenskomster. Og disse lønninger regner man med for at skabe det falske indtryk at der generelt for mænd og kvinder er en uligeløn på spil selvom dette ikke er tilfældet.

Det er uhæderligt og skadeligt når man forsøger at give de store grupper af lønmodtagere det indtryk at lønforskelle mellem kvinder og mænd er noget som findes generelt, når de overvejende forekommer blandt de mest vellønnede i landet.

For er det virkelig et problem for lavtlønnede kvinder at deres mandlige kolleger er lige så lavtlønnede. Eller er problemet for lavtlønnede uanset køn snarere at de er lavtlønnede?

Man kan sige at fagforeningslederne har formået at få folkene på gulvet til at slås om brødkrummer og have en kæmpe diskussion om en påstået uligeløn mellem køn som reelt ikke er eksisterende, men selvsamme fagforeningsledere selv hiver lønninger hjem som ligger langt, langt over medlemmernes.

Det samme gælder for de folketingspolitikere som bliver ved med at bringe den her falske påstand om uligeløn på banen. Disse folketingspolitikere tjener meget, meget mere end lavtlønnede kvinder og mænd, men i stedet for at tage en snak om det, så forsøger at at bilde kvinder ind at de skal være vrede på deres mandlige kolleger.

Det er det glade vanvid.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her