Satire og magtkritik siden 2013

Folkets Avis har brug for meget mere opbakning!

Politiken forsøgte at kvase Folkets Avis

Men den magtkritik, den bidende satire og ikke mindst den vedholdende kritik af de gamle medier som kun findes på Folkets Avis, er 100 procent afgørende for Danmarks fremtid og den oplyste og alsidige debat.

Støt her - lige nu

Fortsættelse: Er Skattestyrelsen en mafia-organisation?

Af Per Tendrup, 25. april, 2023

Nedennævnte skrivelse skal ses med reference til min tidligere publikation på Folkets Således sikrer ansvarsløse sagsbehandlere hos Skattestyrelsen egen indtægt og beskæftigelse 

Det er vigtigt at bemærke at dette brev ikke er en anke men derimod et forsøg på at påpege den inkompetence, rod og arrogance som sagsbehandlere hos Skattestyrelsen benytter sig af, i et forsøg på at tryne skatteydernes retssikkerhed. 

Jeg har gjort mig umage med at fremstille sagen så forenklet som muligt* men dette er fuldstændig uden relevans for, blandt andre, sagsbehandlere som i en besvarelse vælger ikke at forholde sig til de faktiske forhold, men i stedet vælge at betragte mit brev som en anke.

Det har den afgørende fordel (for sagsbehandleren) at han ved hjælp af bureaukratisering kan omgå de faktiske forhold, udøve flere subjektive skøn og skabe mere arbejde ved at anmode om yderligere dokumentation. 

Det er i øvrigt temmelig chokerende, men jeg må samtidig konstatere at sagsbehandlere hos SKAT ikke kan se forskel på en privat og en firmakonto og i stedet for at indrømme en fejl, forsøger at smøre inkompetencen af på banken. 

For at undersøge hvorledes Ombudsmændene forholder sig til Skattestyrelsens envejs-kommunikation og sagsbehandling, fremsendte jeg i øvrigt samtidig en kopi til samme.

Besvarelsen var mere af samme skuffe; ingen interesse i forenkling eller almindelig accepteret logik, nej tak mere bureaukrati, fremsend i stedet yderligere dokumentation.

*PS: Sagen er i sig selv simpel, den er opstået og problematiseret af ansvarsløse sagsbehandleres forsøg på at opnå bonus, i et forsøg på at fremstille mig som skatteunddrager, på trods af at jeg (som firma) over 10 år, har indbetalt kr. 420.000 i moms.

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her