Få adgang til alt indhold, slip for reklamer og støt Folkets Avis!

59,-
per måned

Demokratiet ovenpå valget

Valget den 18. juni giver forhåbninger om en styrkelse af demokratiet. Min første forhåbning er at Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti husker deres valgløfte. De lovede nemlig at hvis de tilsammen fik 60 mandater, ville alle større aftaler angående EU komme til folkeafstemning.

Det vil sige at danskerne nu får mulighed for at stemme om ting som fx bankunionen. Vi vil ikke skulle bekymre os om tvivlstilfældene hvad angår afgivelse af suverænitet, da vi rent faktisk får mulighed for at tage stilling. Folket vil blive hørt.

De tre partier har også noget andet tilfælles:

De stemte alle tre imod mørklægnings-/offentligheds-loven. Hvis vi som befolkning minder dem om, at de rent faktisk forsøgte at beskytte demokratiet, vil vi måske kunne få dem til at tage det med ind til regeringsforhandlingerne. Både Socialdemokraterne og Venstre vil være afhængige af stemmer fra et eller flere af de nævnte partier. Hvis de står fast og insisterer på at loven skal fjernes igen, vil de automatisk have fået en integritet som umuligt kan være glemt til næste valg.

Personligt har jeg også ønsker om en styrkelse af demokratiet. Som det er flere bekendt forsøgte jeg selv at stille op som løsgænger for Synlige Blanke Stemmer. Det lykkedes ikke at få godkendt nok underskrifter, selvom jeg fik udfyldt 191 løbenumre. Der er flere ting jeg personligt anså for udemokratiske, som jeg først har lært efter at have været forløbet igennem. Som løsgænger skal man indsamle 150 underskrifter inden for samme valgkreds. Det udemokratiske i forløbet er set med min øjne følgende.

  • For det første skal alle underskrifter indsamles i samme valgkreds; ikke i den storkreds man stiller op i. Det vil sige at selv om man kan finde 150 underskrifter fordelt ud over hele storkredsen og man derved også kan få spredt sit navn til flere af de valgkredse man kan få stemmer fra, så vil disse underskrifter blive underkendt. Dette gør det specielt svært at samle underskrifter ind i en by som København, hvor befolkningen bevæger sig på kryds og tværs af valgkredsene. Dette var den primære grund til at mange af mine underskrifter blev afvist.

  • For det andet skal man indsamle underskrifterne på en papirblanket. Det vil sige at man som løsgænger ikke har samme mulighed for underskriftsindsamling som partierne har, der kan indsamle underskrifterne via nemid. Løsgængerne skal møjsommeligt stå og få folk til at bruge tid på farten til at skrive under som en anden facer eller også skal de gå dør-til-dør som en sælger. Begge dele noget som automatisk skaber en antipati hos nogle mennesker. Det er selvfølgelig med til at sælge et budskab, men hvis underskrifterne bliver samlet tidligt er sandsynligheden for at man bliver glemt stor og hvis de bliver indsamlet tæt på valget skal man bruge tid på det blandt alle de andre, der fører valgkamp og kan derved let blive overset. Hvis man gav mulighed for indsamling via nettet vil man have en platform via ens hjemmeside, nyhedsbreve, facebookside og andre sociale medier.

  • For det tredje skal folk udlevere følgende informationer til underskriften: Navn, personnummer, adresse og underskrift. Specielt personnummeret er folk ofte ikke villige til at give. Det burde ikke være nødvendigt. Enten burde man kun skulle give personnummer og underskrift, hvilket gør at folk ikke har adressen, så folk ikke kan misbruge informationen. Endnu bedre skulle man ikke give mere end navn, fødselsdato, adresse og underskrift. De tre første informationer er også kun det som politiet har krav på at få. Hvordan kan man forvente at en løsgænger skulle have nemt ved at få fat på personnumre fra fremmede mennesker? Man kan udfra de tre informationer godt slå folk op i cpr registeret og få de sidste fire numre og derved sikre at de har stemmeret.

Som nævnt forsøgte jeg at stille op for Synlige Blanke Stemmer, da jeg mener at demokratiet lider under at man ignorerer den store del af befolkningen, der ikke føler sig repræsenteret af nogle af de valgmuligheder de har. Vi vil forsøge at samle ind som et parti til næste valg, da vi har lært af det nys overståede valg at underskriftsindsamling ikke er nemt. Som et parti er det svært at få samlet ~20.000 underskrifter, men det faktum at man ikke skal have den fysiske underskriftsblanket med ud til alle potentielle underskriftsgivere, men man kan få alle medlemmer og støtter til at linke til hjemmesiden, hvor folk kan underskrive i ro og mag fra deres egen computer, telefon eller tablet, vil lette processen en hel del.


Jeg vil dog hellere end gerne slippe for dette, hvis de nuværende partier kan ændre valgloven som Synlige Blanke Stemmer ønsker det.

Jeg vil sende et link til denne artikel til folketingsmedlemmerne fra alle partier med en opfordring til at styrke demokratiet i denne valgperiode. Det vil være med til at mindske politikerleden og skabe respekt om demokratiet igen!

Del Demokratiet ovenpå valget