Primære faneblade

Om Klaus Riskær Pedersen

Klaus Riskær Pedersen
Foto: Mogens Engelund / CC BY-SA 3.0
Klaus Riskær Pedersen. Foto: Mogens Engelund / CC BY-SA 3.0

Klaus Riskær Pedersen er en kendt erhvervsmand, dømt og folketingskandidat for sit eget parti: Klaus Riskær Pedersen