Primære faneblade

Frihandel frem for fyrstevælde

Adam Smith: Nationernes velstand bind I & II

Nyoversat, kommenteret og præsenteret af Claus Bratt Østergaard

Informations Forlag, 2013, 949 s., 699 kr.

Af Thomas Vilhelm

Har bøger oprindelig udgivet i 1776 af en skotsk superakademiker rundet af oplysningstidens filosofiske og moralske tænkning tilsat egne originale ideer om frihandel og frie markeder uden restriktioner og reguleringer fra stats- og kongemagternes side stadig relevans i vor tid?

Denne anmelders bedste bud på et svar er, at Adam Smiths betydningsfulde kæmpeværk for den klassiske økonomi og den liberale ideologis udvikling altid har haft og altid burde have relevans. Takket være Informations Forlags flot udstyrede genudgivelse i to bind lever Smiths frimarkedsmanifest og analytiske undersøgelser af nationernes muligheder for at opnå optimal velstand i bedste velgående.

Bratt Østergaards kyndige og sprogligt elegante nyoversættelse inklusiv introduktion til de godt 950 sider gør ydermere Nationernes velstand til en vedkommende oplevelse, som samfundsinteresserede læsere med mod på lidt intellektuel udfordring ikke bør snyde sig selv for – værkets volumen kan virke afskrækkende, men til gengæld er der stof til mange mørke aftener i fordybelsens tegn.

Adam Smith (1723-90) pendler stilistisk mellem det pædagogisk opbyggelige og det pedantisk udtrættende, idet alle artikler og kapitler er rige på taleksempler, historiske udredning op til 1776 plus sammenfattende konklusioner, som gør det muligt at lande på ens fødder igen rent forståelsesmæssigt.

Nationernes velstand når hele vejen rundt i det økonomiske og værdiskabende kredsløb – fra arbejdsdeling, indførelsen af guld- og sølvmønter omsat til brugbar kapital over restriktioner mod fri im- og eksport mellem lande og besatte kolonier til statens rolle, skatteopkrævninger og fordeling af goder til gavn for almenvellet.

Alle former for kartel- og monopoldannelser var sammen med indførelsen af protektionistiske handelshindringer via moms, told og afgifter ifølge Smith af det onde. Den merkantile tænkeretning inden for økonomien i en lang række europæiske lande i 1600 og 1700-tallet gjorde brug af den slags metoder for at beskytte egne købmand og landmænd, hvilket derudover førte til kolonialiseringer i hele verden i håb om at skaffe sig billige råvarer, man ikke selv rådede over.

Skotskfødte Smith så det som sit kald at gøre enevælden, den tilhørende adel og embedsstand opmærksom på, at hindringer i forhold til fri handel og vandel skadede nationernes samlede potentiale for økonomisk vækst og velstand. Smith troede fuld og fast på markedets evne til at akkumulere mest mulig rigdom, der også kunne komme de mindre bemidlede til gode. Han skildrer sin samtids pjalteproletariske armod med lige dele indignation og klartskuende kynisme.

Som det burde fremgå her, var Smith ingenlunde anarkist – staten havde en rolle at spille, når det gjaldt forsvar, uddannelse af masserne og opkrævning af skatter og afgifter ikke mindst på luksusgoder, som man efter hans vurdering godt kunne leve foruden eller nøjes med begrænsede mængder af.

Manden bag nærværende tobindsværk var inspireret af bl.a. græske tænkere som Aristoteles og Platon samt andre filosoffer fra Oplysningstiden herunder John Locke, Hobbes og David Hume. Smith har frem mod vor tid øvet indflydelse på så forskelligartede personligheder som Marx og Engells, John Stuart Mill, Kant, John Milton Keynes, Ayn Rand, Milton Friedman og F.A. Hayek.

Upåagtet af hvad man end måtte mene om Smiths frihandelsmanifest, burde Nationernes velstand finde plads i enhver bogreol, der vil bryste sig af klassisk dannelse og sans for tankevirksomhed med højt til loftet i det brede format. Ikke kun liberalt sindede bør nemlig hilse Informations Forlags ambitiøse satsning velkommen, der således får de varmeste anbefalinger med på vejen.

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:36
Organisationer: 
DJØFDJØF
Emner: 
kulturpolitik