Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Bibliotekernes smagsdommere afviste hans bog – og anbefalede Henrik Marstals i stedet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Bibliotekernes smagsdommere afviste hans bog – og anbefalede Henrik Marstals i stedet

Skrevet af Lennart Kiil

Interview med forfatteren til bogen som systemet ikke ønsker for mange borgere får fingrene i.

Kåre Fog, du har skrevet bogen Fire myter om patriarkatet...

Jeg har undersøgt fire konkrete ting som mange feminister giver mænd skylden for.

Men hvis man går i detaljerne med emnerne, og graver dybt i kilderne, så tegner der sig et andet billede end det feministerne har skabt.

En myth buster på bogform?

Ja, det kan man godt kalde den.

Jeg har blandt andet grundigt undersøgt hekseforfølgelserne i middelalderen. Og det viser sig at de ikke foregik på den måde som mange feminister har forsøgt at få os til at tro.

Så en del mennesker går rundt og tror på ting som ikke passer?

Ja.

Interessant. Og du ønsker at få denne viden bragt ud til andre mennesker. Hvordan gør man det?

Ja, nu udgiver jeg selv mine bøger. Ikke fordi de er dårlige, men fordi mange forlag ikke vil røre de her emner med en ildtang. Ikke set fra mit perspektiv.

Dit perspektiv? - Altså et perspektiv som er kritisk over for den feministiske fremstilling af tingene?

Jeg undersøgte de her fire områder, og jeg kom frem til en helt anden historie end vi normalt får serveret.

Min bog kommer således ikke bare på tværs af en feministisk opfattelse af tingene, men af den almindeligt udbredte opfattelse, som på disse områder stort set overlapper med den feministiske måde at fremstille tingene på.

Min erfaring fra mine tidligere bøger siger mig at der ikke er den store interesse fra forlag for bøger som bryder med den gældende opfattelse af tingene - i hvert fald ikke hvad kønspolitik angår.

OK. Forlagene vil ikke. Men videbegærlige mennesker har vel stadig en interesse i at få mulighed for at stifte bekendtskab med den viden du har gravet frem i din bog?

Ja. Jeg sender altid mine bøger til bibliotekscenteret (DBC red). Til lektørudtalelse. Så de kan komme ud på folkebibliotekerne.

Lektørudtalelse? Kan du forklare hvad det går ud på?

Det er en vejledning til bibliotekerne i forhold til om de bør anskaffe en given bog og i hvilket omfang. Og en kort karakteristik af bogens indhold.

Og hvad siger lektøren til din bog?

Lektøren kritiserer den. Den bør kun ud på bibliotekerne i begrænset omfang, mener han.

Han anbefaler så i stedet Henrik Marstals "Breve fra en kønsforræder".

Som supplement til din bog?

Nej, nærmere i stedet for min bog.

Men Marstals bog står jo allerede ude på bibliotekerne - var det ikke bedre om en lektør anbefalede anskaffelse af et alternativ så spørgsmålet kunne belyses fra flere sider?

Det ønskede lektøren åbenbart ikke.

Men arbejder lektøren ikke for biblioteksbrugerne - er det ikke borgernes interesse i et mangfoldigt katalog, hvor emer belyses fra flere vinkler, han skal varetage?

Det mente denne lektør åbenbart ikke.

Men er Marstals bog ikke netop selv et partsindlæg - manden er jo erklæret feminist. Så skulle man vel mene at folk, som låner bøger på biblioteket, kunne have en interesse i at få belyst spørgsmålene fra en anden vinkel også - som din bog jo gør?

Jeg tolkede lektørens negative udtalelse om min bog sådan at han netop ikke ønskede at emnet skulle underesøges fra det perspektiv som jeg gjorde i bogen.

Så det var ikke en faglig indvending imod din bog fra lektørens side?

Nej, han mente min bog var "unuanceret". Og mente åbenbart at Marstals var bedre.

Det gik i virkeligheden ikke så meget på indholdet, men på tilgangen til emnet. Marstals bog bakker jo op om feminismen, hvor min bogudfordrer feminismens monopol på de her emner.

Men konsekvensen er jo så at biblioteksbrugerne snydes for det andet perspektiv og alene præsenteres for Marstals syn på sagen?

Ja. Hvis en person henvender sig ved skranken og beder om at få noget at læse om patriarkatet, kan bibliotekaren så præsentere låneren for Marstals bog.

Hvis låneren så spørger om der ikke er en bog som anskuer spørgsmålet fra en anden vinkel, må bibliotekaren umiddelbart melde pas.

Reelt udelukker lektøren altså min bog fordi den ikke falder i hans smag og bakker op om den feministiske opfattelse af patriarkatet som skyld i alle disse uretfærdigheder imod kvinder.

I hvert fald er der ikke fagligt noget at komme efter. Jeg har arbejdet grundigt med en lang række kilder.

Og jeg har fundet stof frem som slet ikke har været behandlet på dansk tidligere.

Det lyder som en urimelig behandling din bog fik.

Ja. Og jeg klagede også over det.


Vi vender tilbage med opfølgeren. Se i mellemtiden:

Sådan ser repressiv tolerance ud i praksis

og

LEDER: Politiserende biblioteker er et demokratisk problem

Personer: 
Emner: 
Del Bibliotekernes smagsdommere afviste hans bog – og anbefalede Henrik Marstals i stedet