Giv agt: Enigt Folketing sparker i nyt udspil stolen væk under almindelige borgere og små selvstændiges retssikkerhed

Skrevet af Lennart Kiil

Når hele Folketinget er enige om noget, er det næsten altid dårligt nyt for borgeren.

Og det er også tilfældet for et bredt aftaleudspil, som Regeringen præsenterer under det misvisende navn "Styrket indsats mod sort arbejde", men som altså har opbakning hele vejen rundt i folketingssalen.

Udspillet burde retteligt hedde:

Styrket indsats for mere kontrol med borgeren og mere bureaukrati til virksomhederne.

Men det der med ærlighed og at kalde ting ved rette navn er ikke lige politikernes store force.

Nå, men hvad handler det her nye udspil så om:

Ja, på overfladen handler det om at komme sort arbejde til livs. Den måde man reelt kunne komme sort arbejde til livs på var ved at sænke indkomstskatterne markant, så incitamentet til at arbejde sort bliver mindre.

Men i stedet vil man øge kontrollen og ganske enkelt forhindre borgerne i at lave forretninger med kontanter.

Der er ingen tvivl om at kontanter er en torn i øjet på politikere, SKAT og hele systemet. Ja, sågar bankerne irriteres over de "besværlige" kontanter, fordi du muliggør at folk dels opbevarer værdier uden for bankens kontrol - dels undslår sig de stadigt mere udbredte negative renter på indlån.

Og så kan bankerne jo heller ikke strømline alting og blive totalt ansigtsløse så længe nogen vil hæve og indsætte kontanter.

Krigen mod kontanter er bestemt ikke noget nyt fænomen. Lige så langsomt undergraver politikerne borgernes mulighed for at benytte dette hævdvundne betalingsmiddel. Erhvervsminister Brian Mikkelsen var også tidligere på året ude at melde sin forhåbning om et kontantløst samfund.

En anden ting som er værd at huske er, at sort arbejde faktisk er mindre udbredt i dag end tidligere. Så hvorfor strammer Folketinget grebet om borgerne og kvæler den sidste rest af økonomisk frihed som netop ligger i kontanter nu?

Man kunne få den mistanke, at der ligger andre bagtanker bag krigen imod kontanter end forsøget på at komme sort arbejde til livs.

Nærlæser man det nye udspil, som altså et samlet flertal af partier i Folketinget bakker op om, så er det da også bureaukrati og kontrol, der falder i øjnene mere end noget andet:

Sanktioner, påbud, bøder, kontrol, (digital) registrering, transaktionsspor, kontrolspor, elektroniske logbøger etc, etc.

Hvem koster det livet at skulle implementere alt det lort? De store virksomheder? Bankerne som altid sender regningen videre til kunderne?

Nej, det er kort sagt mere bureaukrati, kontrol og bøvl der gør livet surt for små selvstændige og almindelige borgere.

Stol aldrig på en politiker - om han eller hun er borgerlig eller socialist - der siger at han vil små selvstændige det godt. Den slags mennesker når ikke langt i politik, som er et spil for de store drenges marionetdukker.

Også helt almindelige borgere, som køber varer eller ydelser kontant, skal i stigende grad mistænkeliggøres og manipuleres over i den af magthaverne foretrukne anti-kontant adfærd hvor banker og politikere får mere magt og kontrol.

Lad mig citere fra udspillet:

Der er i dag fastsat en grænse på 10.000 kr. for, hvornår køber hæfter for eventuel manglende betaling af skat og moms fra sælger, hvis køberen af en ydelse betaler kontant. Aftalepartierne er enige om at sænke denne grænse til 8.000 kr. Risikoen for en solidarisk hæftelse vil med en lavere beløbsgrænse bidrage til, at flere købere betaler digitalt...

Selvom penge på grund af inflation bliver mindre værd per enhed, nøjes man altså ikke med at fastholde den urimeligt lave grænse for kollektivt ansvar, nej - man sænker den yderligere!

Det er klart at man vil af med kontanter og ønsker at alle der fortsætter med at bruge kontanter selv i meget begrænset målestok skal føle og vide at staten til ethvert tidspunkt kan gribe ind med magt, bøder, fængsel og hvad staten nu ellers har af sanktionsmuligheder.

Man vil have kontantbrugere til at føle sig som jagtet vildt.

Man vil gøre en borger, der køber noget for kontanter, ansvarlig for at sælgeren senere betaler moms af pengene, selvom det er fuldstændig uden for køberens kontrol, hvad sælgeren gør med pengene efterfølgende!

Det er vanvid! Nul retssikkerhed. NUL!

FØJ!

Herfra er der blot at gentage, at når hele Folketinget er enige om noget, så er det at gøre tingene værre for borgere og små selvstændige her i landet.

Se den vanvittige aftaleteksten her.