Vi skal bruge 334 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

11. time for en erfaringsbaseret migrationspolitik

Pixabay
Foto: Pixabay

Tiden rinder ud.

Antal

Vi skal lære af vores erfaringer - og af andres.

Det skorter ikke på erfaringer og viden omkring indvandringspolitik.

Både hjemlige erfaringer og erfaringer fra vores nabolande foreligger i rig mængde.

Store datasæt og masser af statistik er tilgængelig.

Vi skal bruge den viden vi har til rådighed så vi fremover sikrer migration som gavner vores land!

Og det må netop være målet for en migrationspolitik: At gavne landet og dets borgere.

Målet må aldrig blive at redde hele verden. Eller at opfylde "internationale forpligtelser" - som i øvrigt slet ikke er skabt til den situation Europa befinder sig i nu

Jeg har skrevet om dette for en del år siden under overskriften Indfør forsigtighedsprincippet i indvandringspolitikken.

Og nu prøver jeg igen med et spørgsmål sendt til samtlige folketingspartier. ET simpelt ja/nej spørgsmål de uden videre burde kunne svare klart på. Men nu må vi se hvor mange svar der kommer.

Svarfristen udløber i morgen.

Nogle mener at vi i Danmark bare skal lukke helt af for alt og alle.

Japan lukkede stort set ned for indvandring. Men da Japanerne ligesom europæerne lider under for lave fødselstal i den oprindelige befolkning, så har det givet anledning til problemer. Landets befolkning er aldrende.

Og det er vores fundamentale problem i vesten også. At vi for et halvt århundrede siden holdt op med at få børn i tilstrækkeligt omfang.

Mange har måske slet ikke opdaget at danskerne ikke et eneste år siden 1968 selv har født børn nok til bare at opretholde befolkningen.

Når en befolkning tyndes ud, så vil den før eller siden blive erstattet med en anden. Så spørgsmålet om hvilken kultur denne skal have, bliver ret så betydningsfuldt for vores fremtid.

Her er det så at det gælder om at føre en intelligent migrationspolitik. Og det har politikerne i Danmark ikke gjort. Vi er et land med skatter OG høje overførsler.

Det tiltrækker dem som gerne vil hjælpes, mens dem som selv vil skabe en virksomhed eller tjene gode penge ofte finder et andet sted.

Det er på tide at vi tager vores og andres erfaringer alvorligt og ganske enkelt lukker helt ned for al yderligere indvandring fra lande hvor vi ved at tilknytningen til arbejdsmarkedet er lav og repræsentationen i kriminalitetsstatistikker høj.

Den opgave bør ikke være for svær at gennemskue for landets elite som jo må formodes at være relativt intelligent og have adgang til solide data på området.

Udgivet: 

22/08/2018 - 08:25

Seneste ændring: 

28/03/2019 - 09:34

Typer: 

Ledere

Emner: 

Politik