Gå til hovedindhold

Enhedslisten vil have "ny grundlov" og afskaffe privat ejendom

Enhedslisten står til et brag af et valg.

Omkring hver femte i København vil ifølge meningsmålinger stemme på partiet.

Også på landsplan står partiet til en stor valgsejr. Måske det bedste resultat for partiet nogensinde.

Men hvorfor har et rendyrket socialistisk parti som Enhedslisten stor succes i en tid hvor socialismen i praksis udarter sig i sultende børn og økonomisk kollaps i Venezuela?

Tidligere i dag skrev jeg, at denne bekymrende tendens skyldes at danskerne er dårligt oplyste. Om historien - og om siuationen unden for landets grænser.

Nogle ville måske indvende at det ikke er rimeligt at sammenligne Enhedslisten med socialismen i Venezuela. Men hvorfor i alverden dog ikke det?

Socialismen kom også til magten ad demokratisk vej i Venezuela.

Og den planøkonomi - som Enhedslisten ønsker under navnet demokratisk socialisme ønsker at indføre i Danmark - adskiller sig ikke principielt fra den venezuelanske udgave.

Hvis Enhedslisten får stor magt i Danmark, så vil Danmark lide samme skæbne som andre socialistiske lande op gennem historien og socialistiske lande andre steder i verden har gjort.

Det er også derfor det er så latterligt når Enhedslisten går til valg på et motto om at "Fattigdom skal være fortid".

Socialismen gør ikke fattigdom til fortid. Den gør fattigdom til nutid.

Lad os kort se lidt nærmere på hvad Enhedslisten skriver i deres princip-program:

Et vigtigt element i et socialistisk demokrati er en ny grundlov. Den nye socialistiske grundlov skal adskille stat og kirke, afskaffe kongehuset og erstatte det med en demokratisk-republikansk styreform, samt give en utvetydig sikring af basale individuelle rettigheder, herunder organisations-, ytrings- og forsamlingsfrihed, retten til sundhed, bolig, uddannelse og arbejde.

Det lyder alt sammen meget fint, men det kan forkortes til at man fra Enhedslistens side ønsker at omstyrte den borgerlige orden og erstatte den med socialisme forankret i en "ny grundlov".

Videre hedder det:

En ny grundlov skal endvidere sikre almenvellets interesser ved at muliggøre demokratisk overtagelse af ejerskabet til samfundsbærende produktionsmidler og naturressourcer, gennem et flertal i folketinget.

Det er så opgøret med den private ejendomsret. Et flertal i Folketinget skal uden videre kunne "overtage" produktionsmidlerne og jorden.

Så meget magt vil Enhedslisten udstyre Folketinget med. Ikke noget med grundlovssikrede rettigheder eller domstole her.

Efterfølgende skriver Enhedslisten:

Kampen for socialisme er en proces, som kun kan drives frem af en aktiv og organiseret befolkning.

Det er derfor der gøres en så stor indsats for at fordumme befolkningen. For at manipulere den og for at skjule sandheden om socialismens rædsler.

Kun en dum og uoplyst befolkning vil støtte socialismen som retteligt hører hjemme på historiens losseplads for dårlige ideer. Både den nationale og den internationale variant.

Kom med

I mere end et årti har Lennart Kiil leveret sandhed, nuancering og perspektiv med præcision og lidenskab. Som chef og redaktør for Folkets Avis, Danmarks banebrydende borgerjournalistiske medie, har han ufortrødent gået oplysningens ærinde og trodset modstand og økonomiske vanskeligheder.

Invester i ærligt, indsigtsfuldt og originalt indhold, og stå bag en fritænker, der er kendt for kompromisløs research og frygtløs sandhedssøgning.

Bliv abonnent

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.