Karaktergabet

Piger får bedre karakterer end drenge. Men hvorfor?

I serien 'karaktergabet' undersøger Folkets Avis om forskellen i karakterer for eksempel er den samme for prøve-baserede karakterer som for standpunktskarakterer.

Håbet er et belyse hvilke faktorer som ligger til grund for karaktergivning og om andre faktorer end rent faglige spiller ind i udmålingen af børn og unge i Danmark.

§13 og §19 i folkeskoleloven.