Identitet

Alt om identitetspolitik

Vi skal bruge 334 betalende brugere mere for at "breake even" - vil du være en af dem?


FOLKETS kan kun eksistere i kraft af direkte opbakning fra brugerne

Se hvordan DU hjælper

Primære faneblade

Om Identitet

Danmarks magasin om identitetspolitik.  – #idpol.

På FOLKETS.DK blev der skrevet om identitetspolitik længe før det blev et emne i de øvrige medier. Den tradition gør vi ære med magasinet Identitetspolitik – #idpol.

Du kan læse om trigger warnings og safe spacesIdentitetspolitik – #idpol, men du kan også læse at den mere almindelige dagligdags politik i stigende grad bliver identitetspolitisk i takt med at samfundet polariseres og fragmenteres.

Og vi giver også forklaringen på  hvorfor så mange hævdvundne institutioner tager godt imod identitetspolitik. Der er nemlig nogle som har en interesse i de mange regler og konflikter som følger i kølvandet på udbredelsen af identitetspolitik.