·Satire og magtkritik siden 2013· 

økonomi

Omtalte organisationer: Sverige