Primære faneblade

De høje skatter og afgifter der rammer borgerne hænger nøje sammen med de mange mærkelige støtteordninger og offentlige tilskud til særinteresser. Urimelige afgifter og uretfærdige tilskud.

Del