Primære faneblade

De høje skatter og afgifter der rammer borgerne hænger nøje sammen med de mange mærkelige støtteordninger og offentlige tilskud til særinteresser. Urimelige afgifter og uretfærdige tilskud.

Del

De høje skatter og afgifter der rammer borgerne hænger nøje sammen med de mange mærkelige støtteordninger og offentlige tilskud til særinteresser. Urimelige afgifter og uretfærdige tilskud.