Primære faneblade

Danmarks Radio

DR. Den herskende klasses hoforgan og medieplatform.

Nedtælling
På 20. pladsen med 18 delinger
På 17. pladsen med 45 delinger
På 16. pladsen med 68 delinger
På 11. pladsen med 119 delinger
På 9. pladsen med 129 delinger
På 6. pladsen med 155 delinger
På 5. pladsen med 162 delinger
På 2. pladsen med 448 delinger
DR. Foto: Lennart Kiil